Przejdź do treści

Polityka prywatności

Polityka Prywatności
obowiązująca od 03.03.2023

Informacja, w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane podczas używania strony,zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  o ochronie danych osobowych.

Definicje

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Barbara Gruszecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 2B Value Barbara Gruszecka, z siedzibą w Lublinie (20-571) przy ul. Agatowej 21/6, NIP: 7121015240. Dane kontaktowe: +48 797 175 728, e-mail: info@barbaragruszecka.pl, zwana dalej Administratorem;
 2. Strona www – to strona internetowa barbaragruszecka.pl;
 3. Użytkownik – to osoba, który korzysta ze strony;
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 5. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych;

Polityka Prywatności

 1. W celu dbania o bezpieczeństwo danych Administrator oświadcza, że używa m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).
 2. Dane osobowe podawane przez Użytkownika w formularzu / formularzach na stronie www są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą, a których Administratorem jest Barbara Gruszecka 2B Value ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą obsługującą przetwarzanie danych osobowych w serwisie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@barbaragruszecka.pl.
 5. Przetwarzanie danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody jest dopuszczalne tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego zobowiązują Administratora do zatrzymania danych lub przetwarzania danych.
 6. Administrator informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującemu podmiotowi: uti.pl należącemu do WIRTUALE.PL Spółka Akcyjna, 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6, NIP: 959 14 36 448, REGON: 291211910.
 7. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Administrator jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych Użytkownika
  na skutek cofnięcia zgody przez Użytkownika bądź wniesienia przez
  Użytkownika prawnie dopuszczalnego sprzeciwu w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych. 
 9. Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie
  barbaragruszecka.pl nie są udostępniane ani odsprzedawane osobom czy
  podmiotom trzecim.
 10. Dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w
  których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę.
  Podanie danych jest niezbędne do otrzymywania newslettera. Administrator
  zobowiązuje się zachować i wykorzystać tylko dla potrzeb niezbędnych do
  wykonania danej funkcji.

Pliki Cookies

 1. Strona www używa cookies (tzw. „ciasteczka”) czyli danych informatycznych, w szczególności plików tekstowych wysyłanych przez serwer www i przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (przeglądarki strony internetowej) i przeznaczone są do korzystania ze strony www. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony www do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony www; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony www i odpowiednio wyświetlić stronę www, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Strona internetowa wykorzystuje następujące pliki cookies: „niezbędne” pliki cookies, – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 5. Użytkownik w każdej chwili jest uprawniony do wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Użytkownik może zablokować instalację cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. W takim wypadku niektóre funkcje Strony mogą nie działać prawidłowo.

Zapraszam Cię do pobrania bezpłatnych materiałów, abyś sprawdził/a co ma dla Ciebie sens w życiu zawodowym.

Kliknij aby dołączyć do Newslettera